En behandlingsform för dig som önskar arbeta mer självständigt med stöd av psykoterapeut, en guidad självhjälpsbehandling. Programmet syftar till att skapa ökad insikt och tillhandahålla nya verktyg så du kan skapa förändringar i ditt liv.

Vad är IKBT

IKBT står för Internetbaserad kognitiv beteende terapi. Det är ett internetbaserat terapiprogram där du kan behandlas för olika typer av problem såsom depression, stress, självkänsla och ångest. Programmen erbjuds till patienter som enligt kartläggning skulle passa för denna typ av behandling samt om det är ett önskemål från patienten. IKBT lämpar sig för patienter som önskar en tydlig struktur, arbeta självständigt och ha tillgång till sin behandling när de vill och var de vill.

Behandlingens innehåll

I varje modul/kapitel kan patienten chatta med mig för att få stöd i sitt pågående behandlingsarbete. Terapin omfattar psykoedukation, det vill säga utbildning kring problematiken, dess orsaker, hur problemen uppstår och hur dessa kan förändras. Vidare förekommer övningar och hemuppgifter. Programmet är väldigt strukturerat och lätt att följa. IKBT har goda forskningsresultat likställt med “live-behandling”. Behandlingen kan ske vart som helst, allt du behöver ha är en god internetuppkoppling. Behandlingen ska med fördel ske bitvis varje dag, detta kan bidra till en ökad motivation för pågående behandling.