Behandling för par som önskar stöd/hjälp med utmaningar och svårigheter i sin relation. Syftet är att hjälpa paret med ökad insikt kring hur deras kommunikation, tankar och agerande påverkar relationen.

Vad är parterapi

Parterapi syftar till att skapa en ökad förståelse för varandra. Detta kan då leda till förändringar och att relationen får en bättre balans. Detta sker bland annat genom att synliggöra parets relationsmönster. Det behöver inte alltid vara stora konflikter som ligger till grund för att söka parterapi utan det kan även vara ett sätt att få stöd i hur relationen kan utvecklas vidare. Paterapi kan också vara ett alternativ för par som vill undersöka om huruvida de ska forsätta sin relation eller ej.

Behandlingens innehåll

Vanligtvis inleds terapin med ett längre bedömningssamtal, först enskilt och avslutningsvis gemensamt. Detta för att få en helhetsbild kring varför paret sökt terapi. Därefter utformas mål för behandlingen. Kommande samtal sker därefter gemensamt med båda parterna. Genom terapin kan paret få med sig verktyg såsom ökad acceptans, nya kommunikationsverktyg och metoder för problemlösning. Vanliga inslag i terapin är strukturerade övningar, självhjälpsböcker och hemuppgifter. Vanligtvis består en behandling av 5-15 sessioner.