Digital terapibehandling fungerar precis som vid fysisk terapibehandling, innehållet och upplägget är densamma. Skillnaden blir att du har möjlighet att sitta där du vill, det ska vara enkelt att få hjälp.

Många patienter har upptäckt att det är en terapiform som passar dem bättre då de har tidsbrist eller befinner sig för långt från en mottagning, det skapar mer flexibilitet i vardagen, utan att måendet behöver uppoffras. De digitala samtalen sker främst via videosamtal. 

Våra tjänster

Individuell terapi

Vid enskild terapi är syftet att den enskilda individen och dennes uppsatta mål för behandlingen ska vara i fokus.

Parterapi

Terapiformen passar par som önskar stöd och hjälp med utmaningar och svårigheter i sin relation.

Föräldrastöd

Denna terapiform är för förälder/vårdnadshavare som behöver råd och stöd kring sitt/sina barn.

Gruppbehandling

Riktar sig till individer med likartade problem, svårigheter eller frågeställningar där behandling sker tillsammans.